Фотограф: Вили Пефтичева

Концепция украса: Яна Стоянова

Изработка украса: Ради Вълканова и Марина Воронова