Политика за поверителност

Политика за поверителност


 

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА САЙТА www.yana.bg

Настоящата Политика за поверителност има за цел да ви осведоми за това как собственикът на www.yana.bg третира вашите лични данни като администратор, а също и за това как бихте могли да контролирате своите предпочитания и настройки във връзка с това третиране. 

 

КАКВО РЕГЛАМЕНТИРАТ ТЕЗИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И НА КАКВО ЗАКОНОВО ОСНОВАНИЕ СЕ ПРИЛАГАТ

От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Новият регламент идва с редица изисквания, които www.yana.bg прилага. Сред тях са: 

 • Да ви информираме какви данни използваме.

 • Да ви информираме защо ги използваме.

 • Да искаме вашето съгласие, за да ги използваме.

 • Да ви дадем възможност да променяте съгласието си за различни цели през този сайт, за да имате повече свобода.

 • Възможността за тяхното изтриване, както и да „бъдете забравени“. 

 • Да посочваме всички трети лица/други компании, с които обменяме вашите данни. Имайте предвид, че интернет е глобална мрежа, ние често използваме стандартизирани услуги, които да регистрират влизане и да проследят поведение в анонимизиран вариант, например Google Analytics.

Лични данни са всяка специфична информация, отнасяща се до Вас, чрез която самоличността Ви може да бъде установена. Например такава информация е истинското Ви име, адрес, телефонен номер, Вашите пароли за достъп до нашия уебсайт, IP адрес и други подобни. Данни, които не могат да бъдат директно или в комбинация с други данни свързани с истинската Ви самоличност, не се считат за лични данни.

 

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Сайтът www.yana.bg е собственост на „Дансон“ ЕООД. 

ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА НА УЕБСАЙТА

1. Наименование на фирма: „ДАНСОН” EООД;
2. Седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул.”Богориди” № 47, ет.2;

3. Данни за кореспонденция: : гр. Бургас, ул.”Богориди” №47, ет.2

4. Вписване в публични регистри: ЕИК: 104678832;

 В тази връзка собственикът на www.yana.bg е администратор на лични данни.

Администраторът събира и обработва всички лични данни в съответствие със законите за защита на личните данни, приложими в Европейския съюз.

 

НАДЗОРЕН ОРГАН

Комисията за защита на лични данни

Адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 2

Данни за контакт: 02/915 35 18; 02/915 35 19; [email protected]


 

ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕТО И ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ


Собственикът на www.yana.bg спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
• законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
• ограничение на целите на обработване;
• съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
• точност и актуалност на данните;
• личните данни не се използват за профилиране;
• личните данни не се използват за директен маркетинг;
• ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
• цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

 

КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ НИЕ ОТ НАШИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ                         

1. Сайтът www.yana.bg не събира и не съхранява „чувствителни“ категории лични данни като например политически убеждения, етнически произход, сексуална ориентация, данни за здравословното състояние на субекта, религиозни или философски убеждения и др. Ако Администраторът получи „чувствителни данни“ се задължава незабавно да ги изтрие. Моля не изпращайте такива данни на Администратора.

2. Лични данни, събирани от администратора, когато субектите на данни се свързват директно с администратора по телефона. Телефонът за контакт с Администратора е посочен в секцията „Контакти“. Когато субектът  на данни се свърже с Администратора по телефон, Администратора събира и съхранява само и единствено име и телефон за контакт на лицето, като в определени случаи може да събира и съхранява и електронна поща на субекта. Тези данни се съхраняват за целите на комуникацията с физическото лице и предоставяне на по-пълна информация за услугите, които предлага www.yana.bg.

3. Лични данни, събирани от субекта на данни, когато лицата се свързват с Администратора, чрез e-mail, посочен на сайта.

Когато лицето изпрати съобщение до Администратора, използвайки email, Администраторът събира и съхранява името, телефона и адреса на електронната поща на лицето, както и информацията, предоставена в съобщението. Администраторът събира и съхранява посочената информация за целите на комуникацията с физическото лице.

4. Лични данни събирани автоматично.

В нашия уебсайт  събираме данни за всички посетители – регистрирани потребители и посетители без регистрация, а именно следните категории данни: 

• IP адрес;

• Идентификатор на браузъра;

• История на посетените страници, с цел установяване на предпочитанията Ви към определени типове съдържание;

• История на направените от Вас търсения в нашите страници; 

 

БИСКВИТКИ

Можете да получите повече информация относно начина, по който Администраторът използва бисквитки, като се запознаете с Политика относно бисквитки на www.yana.bg.

 

ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Администраторът събира и обработва личните данни на физическите лица, които са предоставени директно от тях или са събрани автоматично само за следните цели:

 • За осъществяване на контакт с лицето по e-mail или телефон;

 • За предоставяне на услуги, които предлага www.yana.bg;

 • За сключването и изпълнението на договор;

 • За подобряване ефективността и функционалността на уебсайта.

 

КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ИНФОРМАЦИЯТА 

Ние няма да съхраняваме Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. Ако отпадне основанието, на което съхраняваме Ваши лични данни (например, ако престанем да имаме основателен интерес от съхранение на личните Ви данни, ако законоопределеният срок за съхраняването личните Ви данни е изтекъл или ако сте оттеглили съгласието си да съхраняваме Ваши лични данни) ние ще ги изтрием или унищожим по сигурен начин.

Съхраняването на данните продължава, докато разполагаме с основание за тяхното съхранение. 

Прилагаме следните срокове за съхраняване на различните типове лични данни според тяхната цел, а именно: 

 1. Относно лични данни на лицата, които са направили запитване по e-mail:

 • За лица, които не са станали клиенти на Администратора до 1 месец от изпращане на запитването;

 • За лица, които са станали клиенти на Администратора, личните данни се съхраняват за срок от 10 години след изпълнение на възложената от клиента услуга.

 1. Относно лични данни на лица, които са направили запитване по телефона:

 • За лица, които не са станали клиенти на Администратора до 1 месец от извършването на запитването по телефона;

 • За лица, които са станали клиенти на Администратора, личните данни се съхраняват за срок от  10 години след изпълнение на възложената от клиента услуга.

 

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

Администраторът е предприел широк кръг от технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка. В случай, че желаете да получите подробна информация, относно техническите и организационните мерки, моля не се колебайте да се свържете с нас.

 

ЛИЧНИ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Ние обработваме и използваме само данни, които Вие сте ни предоставили доброволно, и разчитаме на това, че тези данни се притежават и предоставят от Вас законосъобразно.
Ето защо, всяко лице носи неограничена лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание или без да получи съгласието му в съответствие с изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, независимо от вида на данните или причините, за които се предоставят: имена, телефон, адрес на електронна поща, и всякакви други.

 

НА КОГО СПОДЕЛЯМЕ И РАЗКРИВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ 

Ние не споделяме вашите лични данни с трети страни. 

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ СПОРЕД GDPR 

 • Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, имате право на достъп до личните данни и информация.

 • Право на поправка на лични данни: ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да ни накарате да коригираме тези лични данни.

 • Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имате право да поискате и да получите изтриване на личните Ви данни от наша страна.

 • Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.

 • Право на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.

 • Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг администратор на данни.